András Szabó’s accomplice (Szabó András cinkosa)

még csak osztályvezetőként...

itt még csak osztályvezetőként, de azóta már…

Szerző: Kisjogász

A poszt része a dr. Soltész Miklós tragikusan elhunyt főügyésznek szentelt sorozatunknak, de az eddig háttérbe húzódott címszereplő cselekményének súlya és a mai oktatáspolitikában betöltött pozíciójának fontossága indokolja a külön címben való kiemelését.

A nyomozás adatai és az egyetemi közvélemény szerint Szabó András a hivatali visszaélést és intellektuális közokirat-hamisítást Demes-Kőfalusi Krisztinával cinkosságban követte el. Pedig a kapzsi és korlátolt titkárnő csak a végrehajtó balek szerepét játszotta. A valódi bűntárs dr. Vanó Renáta jogász, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztályának főosztályvezetője.

Vanó volt az, aki Szabó András mellett a két csaló, Baranyai Katalin és Mészáros Márton doktori fokozatának odaítéléséről a hamis tartalmú határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet – még a Károli alkalmazottjaként mint minőségbiztosítási referens – aláírta.

Vanónak mint jogásznak von haus aus tudnia kellett, hogy egy titkárnő nem írhat alá hivatalos dokumentumot. Azt is tudnia kellett, hogy egy aznapi védésről (2009. március 26.) nem lehet ugyanaznap, gyakorlatilag a védés ünneplése közben határozatot hozni. Még kevésbé lehet azt a titkárnővel aláíratni és felterjesztetni, és még a felterjesztés napján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanáccsal elfogadtatni. Márpedig a dátumok ezt bizonyítják: 2009. március 27. a titkárnői felterjesztés és az EDHT általi elfogadás dátuma is egyben.

Dr. Vanó Renáta egészen biztosan nem naivitásból működött együtt Szabó Andrással a  bűncselekményben. Ő volt annak az e-mailnek a címzettje, melyet Kőfalusi Krisztina küldött az Országos Doktori Adatbázisba való hamis tartalmú adatok feltöltéséről. Ez arról szól, hogy Szabó András a saját nevére íratta kollégái témavezetéseit, melyet Vanó aggály nélkül végrehajtott. Hogy az adatok hamisak, azt már az egyetemi belső levelezésből tudnia kellett, de legkésőbb a 2009. május 11-i EDHT ülésen elhangzottakból, amelyen részt vett, hangja rögzítésre került a nyomozati anyaghoz csatolt CD-n, és az ülés jegyzőkönyvét, melyben a megtervezett csalásokat az egyetem vezetése gyakorlatilag beismerte, is ő hitelesítette.

A nyomozati iratok 849. és 851. sorszáma alatt rögzített 205/09/RH számon a Károli Rektori Hivatalában iktatott és lepecsételt jegyzőkönyv bizonyítja az intellektuális okirat-hamisítás befejezett bűncselekmény voltát, azaz Szabó András bűnös voltát és ebben dr. Vanó Renáta cinkosságát (a ceruzás kiemelések a nyomozóhatóságtól, a pirosak tőlem származnak – Kj.):

EDHT határozat 2009.03.27_1

EDHT határozat 2009.03.27_1

EDHT határozat 2009. március 27_2

EDHT határozat 2009.03. 27_2

 

 

Reklámok

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.